Výcvik psa – ako naučiť psa základné povely?

Naučiť šteniatko základné povely je dôležitým krokom pri jeho výchove. 

Výcvik psa je kľúčový preto, aby bol Váš pes dobre vychovaný a aby sa správal správne v spoločnosti ostatných ľudí a zvierat. 

Naučenie základných povelov, ako sú “sadni”, “zostaň” alebo “poď sem”, vyžaduje trpezlivosť, dôslednosť a pozitívne posilňovanie. 

Pomocou správneho tréningu môžete naučiť svoje šteniatko poslúchať a správať sa v rôznych situáciách. 

Výcvik psa

Ako môžete svojho psa naučiť základné povely?

Začnite s jednoduchými povelmi – Postupujte pomaly a postupne, aby ste mali istotu, že váš pes pochopí, čo sa od neho žiada. Zamerajte sa na jednoduché povelové slová, ako je napríklad “sadni”.

Používajte gestá – Aby si váš pes zapamätal povely, používajte aj gestá. Používanie gest pomáha psom lepšie pochopiť, čo sa od nich očakáva.

Používajte pozitívne posilňovanie – Používajte pozitívne posilňovanie, ako sú pamlsky, hračky či verbálnu pochvalu, aby ste psa odmenili za správne správanie. Keď sa váš pes naučí základné povely, postupne zvyšujte náročnosť a odmenu za dosiahnutie správneho správania.

Výber správneho času – Začnite s tréningom, keď je Váš pes uvoľnený a má dostatok energie na cvičenie. Môžete sa rozhodnúť trénovať pred jedlom ale aj po ňom, dôležité však je, aby Váš pes nebol príliš hladný alebo príliš plný.

Buďte dôslední – Dôslednosť je kľúčová pre úspešnú výučbu základných povelov. Buďte si istí, že ste dôslední a vytrvalí pri tréningu a nezabúdajte na pozitívne posilňovanie. Trénujte psa denne a postupne zvyšujte náročnosť, aby sa váš pes stal zručnejším a poslušnejším.

Buďte trpezliví – Každý pes sa učí vlastným tempom, preto je dôležité byť trpezlivý a nebyť príliš tvrdý na svojho psa. Ak váš pes robí chyby, neprestavajte s tréningom. Skúste to znova a postupujte pomaly. Keď sa pes naučí jeden povel, pokračujte s ďalším.

Niektoré základné povely a ako ich môžete naučiť svoje šteniatko: 

Osvojenie si svojho mena

Naučiť šteniatko, aby reagovalo na svoje meno, je dôležitý prvok v tréningu psa. Tu je niekoľko krokov, ako na to:

 • Začnite používať meno vášho šteniatka čo najčastejšie. Používajte ho, keď s ním hovoríte, keď ho kŕmite a keď sa s ním hráte. Týmto spôsobom sa šteniatko postupne naučí používať svoje meno.

 • Keď šteniatko počuje svoje meno, odmeňte ho pozitívnou reakciou, ako napríklad pohladením, chválou alebo malým kúskom pamlsku.

 • Trénujte šteniatko, aby reagovalo na svoje meno. Začnite tým, že zavoláte jeho meno, keď máte jeho pozornosť, odmeňte ho ihneď, keď sa pozrie na vás. Postupne zvyšujte náročnosť tým, že volajte jeho meno z rôznych miest a situácií.

 • Pokiaľ máte viac ako jedno šteniatko, trénujte ich na reagovanie na svoje mená individuálne, aby sa naučili, že každé z nich má svoje vlastné meno a že by naň mali reagovať iba vtedy, keď počujú svoje meno.

 • Buďte trpezliví. Naučenie šteniatka, aby si osvojilo svoje meno, môže trvať nejaký čas. Je dôležité byť trpezlivý a pravidelne trénovať.

Učenie šteniatka na svoje meno je jednoduchý proces, ktorý vyžaduje len trochu času a trpezlivosti. Je to však dôležitý krok v tréningu psa a pomôže Vám budovať silnejšiu väzbu so svojím novým spoločníkom.

 

Sadni

“Sadni” je jeden z najzákladnejších príkazov, ktorý by malo šteniatko zvládnuť. Príkaz “sadni” môže byť užitočný v mnohých situáciách, ako napríklad pri kŕmení ale taktiež pri iných činnostiach.

Ako na to:

 • Držte pamlsok v ruke a ukážte ho šteniatku.
 • Pomaly zdvihnite pamlsok nad hlavu svojho šteniatka. Šteniatko by malo sledovať pamlsok a svoju hlavu by malo zdvihnúť.
 • Keď máte pozornosť šteniatka, povedzte “sadni” a pomaly posuňte pamlsok nad jeho hlavu, aby sa jeho hlava i telo posunuli smerom dole.
 • Keď si šteniatko sadne, okamžite mu dajte pamlsok a pochvalu.

Opakujte tento proces niekoľkokrát denne, aby sa šteniatko naučilo, ako reagovať na tento príkaz.

 Postupne zvyšujte časové rozpätie medzi príkazom a odmenou.

Výcvik psa

Ako na spoľahlivé privolanie psa?

Výcvik psa

Privolanie patrí k jedným z najdôležitejších povelov pretože môže psíkovi pomôcť zostať v bezpečí a vyhnúť sa tak nebezpečným situáciám, ako je napríklad kontakt s autom alebo stretnutie s nebezpečnými zvieratami.

Nasledujúce kroky, môžu pomôcť naučiť psa privolaniu:

 • Začnite s tréningom vo vnútri: Začnite s tréningom vo vnútornom priestore, kde je minimum rušenia. Zvoľte si slovo alebo frázu, ktorú budete používať na volanie svojho psa, napríklad “ku mne” alebo “poď sem”.
 • Postupne zvyšujte vzdialenosť: Pokračujte tým, že zavoláte svojho psa z blízkej vzdialenosti, odmeníte ho a potom zvyšujete vzdialenosť. Len máloktorý pes nepríde, keď vidí že v ruke držíte jeho obľúbenú maškrtu.
 • Trénujte vo vonkajšom prostredí: Keď sa Váš pes naučí privolanie vo vnútri, začnite s tréningom vonku. Začnite v bezpečnom a ohradenom priestore a postupne zvyšujte vzdialenosť a rozmanitosť podmienok, aby sa Váš pes naučil privolať aj v situáciách, keď je rušno. Cvičte aj keď mate psíka na vodítku pod kontrolou. Ak psík nereaguje, pretože je zaneprázdnený ruchom z okolia, jemne ho k sebe môžete pritiahnuť a odmeniť aj v tomto prípade. Psík si zafixuje, že je pre neho výhodne, keď k Vám príde. Tak isto môžeme vyslovovať povel hocikedy, keď psík už k nám beží. Opisujeme mu situáciu, ktorá sa práve deje a on si tak spojí povel s danou činnosťou. 
 • Neopakujte povely: Majte na pamäti, že pokiaľ už má psík natrénovaný povel “ku mne” vo vnútri a rozumie mu, potom je dôležité nevyslovovať povel opakovane. Ak naučíte psíka, že po vyslovení tohto povelu nemusí prísť ihneď a čakáte príliš dlho kým si pes dokončí svoju aktivitu, prípadne povel opakujete niekoľkokrát za sebou dávate psíkovi najavo že je v poriadku neprísť na prvé zavolanie. Potom je dosť pravdepodobné že nepríde na prvé zavolanie ani v nebezpečnej situácií. Preto je dôležité, pri učení tohto povelu, volať na psíka len keď vieme, že máme jeho pozornosť. To znamená napríklad, že po vyslovení jeho mena sa na nás pozrie aspoň čo i len na sekundu. Vtedy môžeme psíka privolať. Ak pes príde na povel, odmeníme ho. Toto bude motivovať psa, aby sa povelu naučil a poslúchal ho pravidelne. 
 • Použite pozitívne posilňovanie: Ako sme už spomenuli, používajte pozitívne posilňovanie, keď sa váš pes správa správne. Odmenou môže byť jeho obľúbená hračka, pamlsok alebo pochvala. Je dôležité, aby ste odmeňovali svojho psa okamžite po tom, čo spravil to, čo ste požiadali, aby sa naučil správne spájať akcie s odmenou. Tak isto je dôležité nepoužívať tento povel. ak po ňom nasleduje pre psa nepríjemná situácia – napr. pripnutie na vodítko alebo kúpeľ (pokiaľ ju nemá rád). V týchto prípadoch vyslovíme len psíkove meno.
 • Čo ak psík nepríde potom, čo ho zavolám? – Vyslovte Vami zvolený povel a počkajte 1 sekundu. Pokiaľ psík neprichádza rozbehnite sa do druhej strany. Pes má prirodzený lovecký inštinkt, bežiaca osoba by ho mala spoľahlivo namotivovať k tomu, aby sa rozbehol vašim smerom a splnil povel bez toho, aby ste ho vyslovovali viac krát. Pokiaľ ešte nemáte psíkovu pozornosť vo vonkajšom prostredí, pretože je veľmi rozrušený, je lepšie cvičiť tento povel najskôr na vodítku – stopovačke. Ak psík po vyslovení povelu nepríde, jednoducho ho pritiahneme pomocou stopovačky.

Povel "Voľno"

Používanie povelu “voľno” je veľmi dôležité pri tréningu psa na povel “ku mne”. Povel “voľno” by mal byť použitý vtedy, keď chcete dať psíkovi vedieť, že teraz už nie je potrebné, aby zostával v blízkosti Vás alebo aby plnil nejaký úkon. Malo by mu byť jasné, že ak dostane tento povel, môže si robiť, čo chce. Môže behať, venčiť sa, hrať sa s ostatnými psami, s nami – jednoducho musí vedieť, že má voľnosť.

Použitie povelu “voľno” umožňuje psíkovi vedieť, že má viac voľnosti a môže si robiť čo chce. Ak ho nepoužijete, psík bude stále očakávať, že mu budete zadávať ďalší povel, alebo bude sedieť pri Vás a čakať na vaše ďalšie pokyny, prípadne sa rozbehne bez dovolenia smerom od Vás.

Venujte pozornosť použitiu povelu “voľno” v rôznych situáciách, aby sa psík naučil rozpoznávať, kedy sa má držať pri Vás a kedy môže byť voľný. S dostatkom cviku a trpezlivosti sa váš psík naučí rozumieť povelu “voľno” a môže byť uvoľnený a šťastný.

Ako naučiť psa povel “voľno” ?

Zakaždým, keď psíka odopnete z vodítka, pridajte povel voľno, aby si ho spojil s voľnosťou pohybu. Neskôr začnete pred povelom vyžadovať aj niektorý z prvkov poslušnosti. Pes sa na povel voľno teší, takže máte skvelý motivačný prvok na to, aby ste pred jeho vykonaním mohli vyžadovať napr. povel sadni.

Príklad: Keď dôjdete na okraj parku alebo lúky, kde psa púšťate, a keď už vie, že pri vypustení zaznie povel voľno, odpútajte psa z vodítka, pridržte ho za obojok, dajte povel sadni, a akonáhle pes tento povel vykoná, pridajte povel voľno.
Ďalšou možnosťou je to isté aplikovať pred odchodom z bytu, z domu, pred vypustením psa z bránky…
Ako pri každom povele postupne predlžujte čas, počas ktorého musí pes zotrvať v polohe, ktorú ste mu určili (napr. sadni), než príde povel voľno. Keďže sa pes na tento povel teší, predlžujte čas pozvoľna, pretože kľudová poloha bude psovi spočiatku asi robiť problémy.
Tiež dajte pozor, aby ste nácvik polôh pred povelom voľno nevykonávali v miestach, kde sú na dohľad iné psy – rozptyľovalo by to jeho pozornosť a nesústredil by sa na povel.
Postupne môžete pred povelom voľno striedať rôzne povely, ako je ľahni, sadni a podobne, poprípade celú sériu cvikov, ak ju pes už plne zvláda. Tento povel môžete pri výcviku použiť aj na uvoľnenie psa (napr. po sérii cvikov), aby vedel, že výcvik (teda aj koncentrácia na cvičenie) práve končí, že sa môže uvoľniť a robiť si, čo sa mu zachce.

 Tip: Aby si psík lepšie spojil povel “voľno”, môžeme ho motivovať rozhodením pamlskov okolo neho. Vyslovíme povel “voľno”, rozhodíme pamlsky do trávy a necháme psíkovi voľný pohyb. Takto sa psík naučí, že po vyslovení tohto povelu môže začať jeho voľný pohyb a už nemusí zostávať pri Vás.

Zostaň!

“Zostaň” je ďalší dôležitý povel, ktorý pomáha kontrolovať pohyb šteniatka. Tento príkaz môže byť užitočný, ak chcete, aby šteniatko zostalo na mieste a neodchádzalo ďalej. Predtým, ako začneme s povelom “zostaň”, by naše šteniatko malo ovládať povel “sadni” a “ľahni”. Povel “zostaň” znamená, že psík musí zostať nehybne na mieste až dokým ho neuvoľníme iným povelom.

Ako na to:

 • Začnite trénovať doma. V domácom prostredí nebude psíka nič vyrušovať a bude tak plne sústredený.
 • Zavolajte psíka k sebe a dajte mu povel sadni. Predtým než ho odmeníte počkajte 2-3 sekundy. Môžete použiť aj gesto – natiahnutú dlaň.
 • Postupne predlžujte dobu, v ktorej musí pes zostať nehybne predtým než ho odmeníte pamlskom.
 • V ďalšej fáze začnete pomaly odstupovať od Vášho psíka. Dajte psovi povel “sadni”, následne povel “zostaň” a ustúpte o krok od svojho šteniatka. Vráťte sa naspäť a ihneď psíka odmeňte.
 • Ak sa šteniatko pokúsi ísť za Vami, pravdepodobne postupujete príliš rýchlo. Skráťte dobu čakania a potom ju postupne predlžujte.
 • Nenacvičujte tento povel príliš dlho. Je pre psíka veľmi nudný a mohol by po chvíli stratiť pozornosť. 
 • Ak psík zvládne povel “Zostaň” v domácnosti, môžeme sa postupne presúvať na záhradu a nakoniec mimo domova – do lesa, na lúku, v parku, atď.
 • Psíkovi môžeme sťažovať povel tým, že budeme pred ním napríklad vyskakovať, preskakovať ho alebo sa mu úplne stratíme z dohľadu. Taktiež môžeme pred neho vysypať pamlsky alebo ho vyrušovať hračkou.
 • Ďalej tento povel cvičíme v spoločnosti iných psíkov.
Výcvik psa

Pridaj komentár